vineri, 4 aprilie 2008

Monumente

La Mioveni se construieşte cea mai mare catedrală ortodoxă din judeţ, poate una din cele mai mari din ţară. Aceasta tronează în centrul civic al oraşului şi poartă hramul „Sfinţii Petru şi Pavel”. Construcţia se află într-un stadiu avansat de definitivare, oficierea slujbelor religioase efectuându-se deocamdată în subsolul clădirii.Oraşul Mioveni are 3 biserici: „Sf. Nicolae” din cartierul Racoviţa, „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” – cartier Colibaşi şi „Sf. Gheorghe” – cartier Mioveni.
Monumente În Mioveni există monumente ale eroilor în curtea Cămunului Cultural Colibaşi, în curtea Şcolii „Liviu Rebreanu” din Mioveni, la Racoviţa, Făget. În curtea Bisericii din Mioveni, este amplasată o cruce de piatră, cunoscută de localnici drept „Crucea Eroilor”. Aceasta este o placă memorială consacrată eroilor din satul Colibaşi, jertfiţi pe front. Autorul plăcii memoriale este N. Brutărea, originar din Mioveni.
Monumente de arhitectură Mânăstirea Vieroşi Mânăstirea Vieroşi a fost întemeiată în perioada 1571 – 1573, de către vornicul Ivaşcu golescu şi clucerul Albu Golescu. Monument evocator pentru istoria naţională, Mânăstirea Vieroşi a suferit o restaurare întreprinsă de către marele vistier Stroe Leurdeanul şi soţia sa, Vişa, în anul 1645. Grav afectată de seismul din 4 martie 1977, biserica a fost din nou restaurată. Cula Racoviţa Situat pe malul stâng al Argeşelului, satul Racoviţa este atestat printr-un hrisov la 29 decembrie 1532. Dominând platoul din apropierea râului, prin silueta sa neobişniută, cula Racoviţa a înfruntat, de circa două secole, vicisitudinile vremurilor. Potrivit unei inscripţii de pe o placă fixată pe peretele sudic, construcţia datează din anul 1806, „arsă în anul 1877 decembrie 13, renovată în anul 1878 iunie 15”. Acceptând ca exactă această datare, se poate atribui ctitorirea casei – citadelă din Racoviţa, lui Nicolae Racoviceanu.

Sursa: www.primariamioveni.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu