miercuri, 1 aprilie 2009

Anunt

În atenţia mass-mediei locale,

Dorim sa vă informam că s-a constituit la nivelul oraşului Mioveni, ONG-ul, Asociaţia de Parinţi din Liceul Iulia Zamfirescu Mioveni, inregistrata la Judecătoria Pitesti şi Administraţia Fiscală Mioveni.

Considerând că o şcoală puternică trebuie să aive în spate un comitet de părinţi bine organizat, dorim să devenim un partener de dialog între părinţi şi instituţile şcolare, pe de o parte, şi între administraţia locală pe de o altă parte.

În perioada 16-26 martie 2009 au fost organizate lectorate cu părinţii elevilor din Liceul Teoretic Iulia Zamfirescu Mioveni, fiind informaţi de scopul asociaţiei şi activităţile care se vor desfăşura.

Conform statutului asociaţia va milita pentru:

* Cresterea gradului de autonomie a Liceului Iulia Zamfirescu Mioveni;
* Crearea unui parteneriat parinti-cadre didactice;
* Dezvoltarea relatiilor de colaborare scoala-comunitate;
* Formarea unei identitati proprii a Liceului in spiritul traditiei si al innoirii.
* Initierea si/sau sustinerea proiectelor de dezvoltare si ameliorare scolara;
* Medierea relatiilor Liceului Iulia Zamfirescu Mioveni cu alte organizatii si institutii;
* Atragerea de resurse financiare extrabugetare pentru Şcoală;
* Identificarea unor parteneri viabili pentru realizarea proiectelor derulate in tara si in strainatate;
* Prezentarea ofertei educationale a Liceului Iulia Zamfirescu Mioveni în mediile interesate;
* Promovarea imaginii liceului în mass-media si comunitatea locala;
* Mobilizarea parintilor, elevilor, în sustinerea materiala si logistica a Liceului;
* Directionarea resurselor obtinute pentru realizarea proiectelor de dezvoltare, luand în consideratie prioritatile Liceului;
* Sponsorizarea unor activitati culturale si sportive, scolare si extrascolare;
* Stimularea elevilor si a cadrelor didactice cu rezultate deosebite la olimpiadele si concursurile scolare nationale si internationale;
* Conservarea si intretinerea localului Liceului, in vederea asigurarii unor bune conditii pentru desfasurarea activitatii;
* Cresterea valorii inventarului apartinand Liceului prin achizitionarea de material didactic modern, aparatura, carti si reviste de specialitate scolare

Mai multe informatii pe situl nostru: http://aplizma.webs.com

e-mail: aplizma@yahoo.com

Preşedinte, Asociaţia de Parinţi , Nicolae SAVU
Director Executiv, Asociaţia de Parinţi, Ionuţ VOICULESCU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu